Onderzoek live enrollment bij paspoortaanvraag

Wie in de toekomst een paspoort aanvraagt hoeft mogelijk niet eerst langs de fotograaf voor een pasfoto. De overheid onderzoekt namelijk het gebruik van “live enrollment”, waarbij de vereiste foto tijdens de aanvraag van het paspoort op het stadhuis wordt gemaakt.

Dat melden minister Knops van Binnenlandse Zaken en minister Blok van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Volgens de ministers heeft live enrollment verschillende voordelen. Zo hoeven burgers die een pasfoto aanvragen alleen naar de uitgevende instantie te gaan. Ook wordt voorkomen dat een aanvraag geweigerd kan worden, omdat de kwaliteit van de foto onvoldoende is. Tevens biedt het voordelen als het gaat om de betrouwbaarheid van een aanvraag. Zo is met volledige zekerheid te stellen dat de aanvrager en zijn foto overeenkomen en wordt manipulatie van foto’s uitgesloten.

“Live enrollment van de gezichtsopname biedt dan ook een zeer effectieve aanpak tegen fraudevormen als look-alike (dubbelganger) en morphing (twee gezichtsopnamen zijn samengevoegd tot één beeld dat de karakteristieken van beide bevat)”, laten de ministers aan de Tweede Kamer weten. In Utrecht en Tilburg vinden proeven met live enrollment plaats en de eerste geluiden zijn positief.

Zo zou de maatregel bijdragen aan het reduceren van frauderisico’s en zou een meerderheid van de deelnemende burgers voorstander van invoering zijn. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt nu gekeken of live enrollment op termijn overal kan worden geïmplementeerd.

Loskoppelen biometrie van aanvraag

Een andere maatregel die wordt onderzocht is het loskoppelen van de afgifte van biometrie. Dit zou met name Nederlanders in het buitenland kunnen helpen die een paspoort aanvragen. Zij kunnen wanneer het hen uitkomt verschijnen voor de identificatie en afgifte van de biometrie. “Dit betekent dat de afgegeven biometrie gedurende die periode, bewaard moet worden ten behoeve van een toekomstige aanvraag. Het paspoort kan vervolgens op een later moment en digitaal worden aangevraagd”, schrijven Knops en Blok.

De ministers wijzen naar Estland waar de biometrieafgifte een op zichzelf staand proces is. De afgegeven biometrische gegevens worden maximaal twee maanden opgeslagen. In die periode kan iemand dan een paspoort aanvragen. Het overheidsonderzoek naar het loskoppelen van biometrie en de aanvraag richt zich op twee punten. Ten eerste de koppeling tussen de destijds afgegeven biometrie en de later gedane aanvraag. Ten tweede of gezichtsopnamen en vingerafdruk van meer dan tien jaar oud stabiel genoeg zijn om een kwalitatieve identiteitsverificatie mogelijk te maken.

De twee maatregelen zijn onderdeel van compleet pakket aan maatregelen om de Nederlandse paspoortdienstverlening te verbeteren. Knops en Blok stellen dat die al op een hoog peil staat, maar dat het proces voor de aanvrager verder kan worden versoepeld en gemoderniseerd, zolang het niet ten koste van de betrouwbaarheid en veilig gaat. In juni volgend jaar ontvangt de Tweede Kamer de resultaten van het onderzoek naar het loskoppelen van de afgifte van de biometrie van de aanvraag, de uitwerking van een aanvraagproces met live enrollment van de gezichtsopname en het onderzoek of dit proces op termijn kan worden geïmplementeerd.

Bron: security.nl