Kabinet wil 6 jaar celstraf phishing

Het kabinet wil de maximale celstraf voor phishing verhogen van 2 naar 6 jaar, zo blijkt uit een wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Maar niet alleen de celstraf op phishing zal worden verhoogd. Ook op andere vormen van fraude met nieuwe betaalvormen komt een hogere maximale gevangenisstraf te staan.

Wet

De maximale gevangenisstraf voor vormen van cybercrime, waarmee betaalgegevens worden verkregen, gaat van 2 naar 3 jaar. Voor het vervalsen van betaalgegevens of betaalapplicaties gaan de straffen omhoog naar 6 jaar. Dat geldt ook voor de straffen op het verkopen of in bezit hebben van gestolen betaalgegevens. Een voorbeeld daarvan is de online handel in gestolen creditcardgegevens. Hiervoor is de de straf momenteel maximaal 1 jaar.

“Hij die opzettelijk een betaalinstrument of een voor het publiek beschikbare kaart of een voor het publiek beschikbare drager van identificerende persoonsgegevens, bestemd voor het verrichten of verkrijgen van andere prestaties dan betalingen langs geautomatiseerde weg, valselijk opmaakt of vervalst, met het oogmerk zich of een ander te bevoordelen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie”, zo staat in het wetsvoorstel vermeld.

De aanpassingen volgen uit een Europese richtlijn die nu naar Nederlands recht wordt omgezet. De richtlijn zorgt ervoor dat in de hele Europese Unie dezelfde regels gelden. Niet alleen giraal en elektronisch geld, maar ook virtuele valuta, zoals bitcoins, vallen onder de richtlijn. Voor een groot deel voldoet Nederland al aan de verplichtingen van de richtlijn.

Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid zorgt het wetsvoorstel ervoor dat nieuwe betaalmethoden op dezelfde wijze worden beschermd door het strafrecht als de ‘oude’ methoden, zoals de bankpassen. Op dit moment is fraude met betaalpassen al apart strafbaar. Door fraude met nieuwe betaalmethoden op dezelfde manier apart strafbaar te stellen als fraude met betaalpassen moet het effectiever kunnen worden bestreden.

Bron: www.security.nl